Privacy- en Cookieverklaring

Dance to the People gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dance to the People, gevestigd aan Aquamarijnlaan 198 3523 EN Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Websites: www.dancetothepeople.nl, www.dancetothepeople.com, www.changeyourrhythm.com, www.changeyourrhythm.nl, www.conferentiedanceatwork.com
Adres: Aquamarijnlaan 198 3523 EN Utrecht
Telefoonnummer: 06-10717241

PERSOONSGEGEVENS DIE wij verwerken

Als je gebruik maakt van diensten van Dance to the People dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), het contactformulier en/of inschrijvinging voor de nieuwsbrief op www.conferentiedanceatwork.com, www.dancetothepeople.nl en www.changeyourrhythm.nl of via e-mail.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Factuuradres

 • Telefoonnummer / mobiel nummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dancetothepeople.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dance to the People verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Dance to the People verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met je afsluiten als jij onze diensten of producten afneemt. Of op basis van vooraf gegeven toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dance to the People neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker Dance to the People) tussen zit.

Hoe lang Dance to the People persoonsgegevens bewaart

Dance to the People bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: voor- en achternaam/ e-mailadres/ telefoonnummer
Bewaartermijn: tot drie maanden na beëindiging van dienst
Reden: om u te kunnen bereiken bij afhandeling van de dienstverlening

Categorie: voor- en achternaam/ e-mailadres
Bewaartermijn: tot een week na uitschrijven nieuwsbrief
Reden: zolang je ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief hebben wij deze gegevens nodig. Na uitschrijven verwijderen wij deze gegevens.

Categorie: overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
Bewaartermijn: tot een week na kenbaar maken dat je deze gegevens verwijdert wilt hebben
Reden: om jou de mogelijkheid te geven deze gegevens ergens anders op te slaan

Categorie: factuuradres/ bankrekeningnummer
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: om te voldoen aan belastingwetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden

Dance to the People verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dance to the People blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dance to the People gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op haar websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze websites wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dance to the People gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de websites goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze websites hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze websites worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Daarnaast komen via onze website ook op andere manieren jouw persoonlijke gegevens terug. Hieronder een overzicht:

Analytische Cookies

Via onze websites worden cookies geplaatst door Squarespace, als deel van de ‘Analytics-dienst’, en Google Analytics. Wij gebruiken deze diensten om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze websites gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de websites vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de websites. Voor meer informatie kan je kijken bij de Squarespace en Google Analytics privacy policies.

Social media Cookies

Op onze websites vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Het gaat hierbij om Facebook, Twitter en LinkedIn buttons. Ook staan er filmpjes van Youtube op onze websites. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Ticket data

Als je een ticket koopt voor een van onze evenementen, slaan we jouw naam, factuuradres en e-mailadres op via het ticketplatform Eventbrite. Voor meer informatie kan je kijken bij de privacy policy van Eventbrite.

Bericht achterlaten naar aanleiding van onze blogs

Je kan altijd een bericht achterlaten onder een van onze blogs. Jouw commentaar, samen met je naam, IP-adres en tijd en datum van insturen zal worden opgeslagen. Deze informatie wordt alleen gebruikt om jou te identificeren als de auteur van het bericht en wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Deze gegevens blijven staan totdat wij het commentaar verwijderen, de blog verwijderen of de gegevens verwijderen op jouw verzoek.

E-mail nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven kun je doen via onze websites. Dit gaat volgens een online automatisch proces van MailChimp. Gebruikers kunnen altijd hun voorkeuren veranderen of zich weer uitschrijven. Een optie hiervoor staat onder elke e-mail die je krijgt. De gegevens van de nieuwsbrief waar jij je voor ingeschreven hebt, gebruiken we nergens anders voor. Wel kunnen we gegevens tracken over het openen van de nieuwsbrief, het doorklikken naar links en het doorsturen van e-mails. Meer weten? Lees dan hier de MailChimp Privacy Policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraag-baarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dancetothepeople.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Dance to the People zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Dance to the People wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dance to the People neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Dance to the People maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dancetothepeople.nl